مزیت های کاهش سود بانکی

یک کارشناس بانکی می گوید:« کاهش نرخ سود بانکی موجـب تشـویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای فعالیت های اقتصادی مولد می شود به شـرط آنکه منابع کافی و بدون مشکل در اختیار تولید قرار گیرد.»

مزیت-های-کاهش-سود-بانکی
بها الدین حسینی هاشمی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تقاضا برای دریافت پول ارزان بانکی را قطعا افزایش می دهد، اظهارداشت: دریافت منابع ارزان برای سـرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه واحدها می تواند به رونق کسـب وکار منجر شود.
 از سویی سپرده گذاران با نرخ های جدید، هم سـودی بیش از تورم کسب می کنند، بنابراین نرخ سود آنها هم مثبت است.او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم دارد،تصریح کرد: یکی از این معایب این است که ممکن است بازار سیاه پول را به دنبال داشته باشد.هنوز پرداخت نرخ های سود بیشتر از نرخ تعیین شده بازار را با آشفتگی هایی همراه خواهد کرد، ضمن اینکه احتمال فعالیت بازارهای غیررسمی افزایش می یابد. علاوه بر این، جابه جایی سپرده ها از بازارهای رسمی به بازارهای غیررسمی نیز از دیگر معایب کاهش نرخ سود است.
این کارشناس بانکی یادآورشد: باید در نظر داشت که سپرده، پول نیست، بنابراین نمی توان گفت که این سپرده ها از سیستم بانکی خارج می شود. بلکه این سپرده از بانکی به بانک دیگر و یا موسسه دیگر منتقل می شود. چراکه سپرده گذارانی که ریسک پذیر نیستند ترجیح می دهند سرمایه شان در بانکها باقی بماند. اما در عین حال سـپرده ها به طور طبیعی به سمت موسساتی هدایت می شوند که منفعت بیشتری برای سپرده گذار در نظر بگیرند.

او اضافه کرد: اگر هیچ یک از بانکها و موسسات مقررات بانک مرکزی را دور نزنند، همه به تعهدات خود مبنی بر کاهش سود سپرده عمل کنند و نظارت بانک مرکزی بیش از پیش بر بانکها افزایش یابد، همین تغییر کوچک نیز حادث نخواهد شد و این نرخ سود، تاثیر چندانی برجای نمی گذارد، ضمن اینکه مشکلی هم متوجه سپرده های بانکی نمی شود.
انتهای خبر/پ
×