اساتید معماری گزینش شوند

معلمین و اساتید معماری باید از لحاظ خط فکری و وابستگی شان به معماری ایرانی اسلامی، گزینش شوند

اساتید-معماری-گزینش-شوند
دکتر محمدرضا عراقچیان استاد معماری دانشکده معماری بوعلی سینای همدان در گفتگو با پیام ساختمان با اشاره به وضعیت معماری حال حاضر ما گفت: معماری ما داخل موج جهانی بی هویتی و کج سلیقگی قرارگرفته است . وی در رابطه با راه حل های خروج از موج کج سلیقگی های معماری گفت: اولین راه حل این است که مدارس و دانشگاه های معماری که فقط از لحاظ کمی افزایش یافته اند و افزایش کیفی در آنها مشاهده نمی شود، کاهش یابد. دومین راه حل اینکه معلمین و اساتید معماری باید از لحاظ خط فکری و وابستگی شان به معماری ایرانی اسلامی، گزینش شوند. سومین راه حل نیز انتخاب دانشجویان با دقت و وسواس بیشتر برای رشته معماری و شهرسازی است. عراقچیان ادامه داد: معماری منطقی الزاماً اسلامی نیست . می تواند اسلامی هم باشد، ولیکن در دنیای فعلی توجه به هویت و ارزش های فرهنگی و محلی موضوع مهمی است که مورد بی مهری جوانان قرار گرفته است و ضمناً لازم است قوانین سخت گیرانه شدیدی برای طراحی معماری و شهرسازی مصوب شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما در داخل یک موج جهانی قرارگرفته ایم و آن موج به سمت بی هویتی می رود . ضمناً مدیران فرهنگی ما درک شرایط موجود را ندارند و اطلاع ندارند که معماری مهم تر از کتاب و سینما و تئاتر و ... است . وی در پایان تاکید کرد:لازم است معماران جوان در کنار دروس تخصصی به آموزش فرهنگ و هویت و مقوله های این چنینی نیز بپردازند. همچنین حداقل 5 سال به کار در دفاتر حرفه ای با روش استاد و شاگردی اشتغال داشته باشند زیرا جوان بلندپرواز است و باید کنترل شود. لازم به ذکر است متن کامل این گزارش در نشریه شماره 170 پیام ساختمان چاپ خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×