ضمیمه تاسیسات سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-سیصد-و-سیزدهمین-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-کاهش انرژی با بهینه سازی تاسیسات ساختمان

-صنعت آسانسور 150ساله شد

-راه فرار ایران ازخشکسالی چیست

-قرداد توتال مسئله دار است

-تاریخچه حمام در ایران
انتهای خبر/پ
×