آموزش معماری بسیار متفاوت از گذشته است

در مورد بسیاری از دروس دانشگاهی رشته معماری ، وجود تجربه طراحی توأم با پژوهش های دوره های تحصیلات تکمیلی (از جمله دکتری) در نزد مدرس معماری الزامی و از جنبه کیفی حیاتی است.

آموزش-معماری-بسیار-متفاوت-از-گذشته-است
در مورد بسیاری از دروس دانشگاهی رشته معماری ، وجود تجربه طراحی توأم با پژوهش های دوره های تحصیلات تکمیلی (از جمله دکتری) در نزد مدرس معماری الزامی و از جنبه کیفی حیاتی است. دکتر سید حسن تقوایی، رئیس گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان چالش های آموزشی معماری در دانشگاه ها را بر شمرد و گفت: از جنبه گزینش دانشجو به ویژه در مقطع کارشناسی باید با توجه به زمینه های کیفی مرتبط با طراحی و معماری ، میزان علاقه مندی و آشنایی متقاضی سنجش هایی صورت پذیرد. البته شاید بتوان با توجه به سیاست های کنونی وزارت علوم در مورد آزمون های ورودی به نوع ارزیابی های تشریحی نیز توجه کرد. وی ادامه داد: از جنبه آموزشی، یکی از مهم ترین نیازها به عامل نیروی انسانی یا همان نیروی متخصص هیئت علمی وابسته است. در این مورد باید توجه داشت که به دلیل پیچیدگی ها و ماهیت طراحی، بسیاری از معماران حرفه ای و اساتید معماری متناسب با میزان ، مقیاس و نوع تجربه های خود و در بلندمدت به آمادگی های لازم برای آموزش معماری و شاگردپروری می رسند. این نکته در مورد تولیدات علمی و پژوهشی نیز مطرح است. بر این اساس، در مورد بسیاری از دروس دانشگاهی رشته معماری ، وجود تجربه طراحی توأم با پژوهش های دوره های تحصیلات تکمیلی (از جمله دکتری) در نزد مدرس معماری الزامی و از جنبه کیفی حیاتی است. دکتر تقوایی با انتقاد از وضعیت کنونی گفت:آموزش معماری در حال حاضر با گذشته بسیار متفاوت است. برخی اساتید آموزش معماری با وجود دارا بودن مدرک دکتری و باتجربه اندک طراحی معماری به کار آموزش این رشته اشتغال دارند. رئیس گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جنبه های کمک آموزشی، فضا و زیرساخت دانشگاه ها گفت: امروزه در بسیاری از فضاهای آموزش معماری کشور، به ویژه برخی موسسه های آموزشی که به تازگی اقدام به تأسیس این رشته نموده اند، حداقل شرایط کیفی ، هنری و فنی را دارند. این موضوع که خود نقش بسیار بااهمیتی در آموزش معماری دارد، اغلب نادیده گرفته می شود. این نکته در حالی مطرح است که ساختمان، بنا و فضاهای کالبدی بسیاری از دانشکده ها و موسسه های آموزش معماری معتبر برای این منظور طراحی و ساخته شده اند.علاوه بر آن برخی از مدارس معماری خود از جمله مصادیق شناخته شده معماری جهان و در نتیجه زمینه ساز خلاقیت ها و آموزش های باکیفیت طراحی و معماری شده اند. وی به تفاوت آموزش معماری در کشور ما و کشورهای اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت:از نظر محتوا و کیفیت درس ها به ویژه دروس نظری و برخی کارگاه ها در مدارس معماری شناخته شده ایران از جمله تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت تفاوت ها بسیار اندک است. شاید از نظر برخی امکانات نرم افزاری و کمک آموزشی و به ویژه کارگاه های مدل سازی و ماکت امروزه ما نیازمند توجه بیشتر هستیم اما از جنبه های تلاش برای آموزش اصول پایه طراحی، هندسه و ترسیم های سه بعدی ، اصول فنی و مهندسی و به ویژه نقشه کشی، در مراحل متفاوت معماری ضعف های زیادی وجود دارد. تقوایی ادامه داد: هم اکنون و در بسیاری از آموزش ها در کارگاه های معماری،فرصت زیادی برای انجام تمرین های بلندمدت طراحی معماری، مطالعه کتب مرجع، بررسی تعاملات جنبه های فنی- مهندسی و معماری و به ویژه بررسی پیامدهای اجرایی وجود ندارد. در واقع مجموعه ای مرکب از شرح برنامه آموزشی، محدودیت زمان تحصیلی، توان و انگیزه دانشجو، امکانات و فعالیت های کمک آموزشی (بازدیدهای میدانی و سفرهای علمی – آموزشی) مطالعات کتابخانه ای، در کنار رویکردها و تجارب مدرس و استاد درس های معماری و نیز امکانات در اختیار وی می تواند در چگونگی کیفیت آموزش معماری بررسی شود. البته از این جنبه، و در بررسی و تطابق برخی عناصر مطرح شده ، بخصوص تمرین های عملی معماری، مطالعه کتب مرجع و رعایت معیارهای نوین فنی- مهندسی تفاوت های زیادی وجود دارد.
انتهای خبر/پ
×