اطلاعیه شماره 10 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

اطلاعیه شماره 10 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران توسط برگزار کننده نمایشگاه به شرح زیر اعلام شد

اطلاعیه-شماره-10-هفدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-ساختمان-تهران
مدارک مورد نیاز جهت تأیید طرح غرف خودساز-بدون تجهیزات
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترمی که غرفه خود را به صورت بدون تجهیزات (خودساز) انتخاب نموده ­اند می­ رساند، به منظور دریافت مجوز غرفه سازی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از تاریخ 9 مردادماه (روز دوشنبه) به مسئولین تأیید طرح ها مستقر در ستاد برگزاری مراجعه فرمایند. آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 16 مردادماه 1396 خواهد بود.
این دسته از مشارکت کنندگان به منظور ساخت غرفه خود می توانند به دو صورت عمل کنند، یک این که مشارکت کننده خود رأساً اقدام به غرفه سازی نماید. دوم آن که مشارکت کننده از پیمانکاران غرفه ساز مورد تأیید واحد غرفه آرایی نمایشگاه (دارای گواهینامه غرفه سازی) به منظور طراحی و ساخت غرفه خود استفاده نماید. برای هر یک از دو حالت فوق مدارک مورد نیاز در ادامه به صورت دو جدول جداگانه برای هر مورد آورده شده است.
آدرس ستاد برگزاری: تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27، ط دوم، اتاق تعاون ایران.
مسئول تأیید طرح­ها: مهندسین آقایان صحت، گُلبند، فعله گری و حسینی.
تذکر: مبلغ سپرده حسن انجام کار غرفه سازی که در پیش­ فاکتور مشارکت­ کنندگان لحاظ شده است می ­بایست توسط مشارکت کننده پرداخت شده باشد. بدیهی است پس از پایان نمایشگاه مبلغ سپرده حسن انجام کار پس از کسر خسارات غرفه سازی (در صورت وجود) فقط و فقط به مشارکت کننده مسترد خواهد شد و لذا در صورت پرداخت سپرده حسن انجام کار توسط شرکت ­های غرفه ساز، مسئولیت آن متوجه پرداخت کننده است و ستاد برگزاری هیچ مبلغی به هیچ شرکت غرفه سازی مسترد نخواهد کرد.
مراحل انجام کار:
مراجعه به ستاد برگزاری----> مراجعه به مسئولین تأیید طرح – (بررسی اولیه و ارجاع) --> واحد مالی – (دریافت تأیید مالی و ارجاع) --> مسئولین تأیید طرح – (بررسی نهایی) --> صدور مجوز.
انتهای خبر/پ
×