سیصد و دوازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد-و-دوازدهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

- مالیات ، جامه ای که به تن اقتصاد ایران نمی رود

- نظام مهندسی را تبدیل به اتحادیه صنفی نکنید

- 1000 ساختمان توسط مجری ذی صلاح ساخته می شود

- دکتر رحمانی؛ نیاز صنعت و تولید ایرانی

- پیوند پسین عمیق مسکن

- نیاز بازیگران اقتصادی چیست؟
انتهای خبر/پ
×