ضمیمه تاسیسات سیصد و یازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-سیصد-و-یازدهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:-شهرهای پایدار آینده-آسانسورهای شگفت انگیز -ساختمان های با مصرف انرژی صفر-سلول های خورشیدی ارزان-شهر جنگلی راه حل بحران آلودگی هوا
انتهای خبر/پ
×