ضمیمه ساخت و ساز سیصد و یازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-یازدهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:-عملکرد 12 ساله شهرداری تهران از زبان مردم-فاتحه املاک تجاری را بخوانیدکلید بهشت ه چه کسی می رسد-همه ابزارهای دولت برای تقویت بخش مسکن-شرکت انگلیسی در ایران هل ارزان قیمت می سازد
انتهای خبر/پ
×