سیصد و یازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد-و-یازدهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:بورس گره گشای رکود مسکن؟-مقصد سرمایه ها کجاست؟-کلید بهشت به چه کسی می رسد؟-همه ابزارهای دولت برای مسکن-آسانسورهای شگفت انگیز-کاهش نرخ سود کمر رکود را نمی شکند
انتهای خبر/پ
×