ضمیمه معماری سیصد ودهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-معماری-سیصد-ودهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

 - خیابان هوشمند باقابلیت تأمین انرژی

- فواید نماهای دوپوسته ای ساختمان

-نورپردازی سرویس بهداشتی

-سبک های معماری در گذر زمان(2)

- خانه های سحرآمیز بامبویی

-تأثیر طراحی شهری در حمل ونقل عمومی

- کتابخانه های پله ای

-شاهکار تاریخی ازبکستان

-تهران، باغ شهری سوخته
انتهای خبر/پ
×