سیصد و دهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد-و-دهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

- اعطای کمک هزینه خدمات نظام مهندسی

- موصل در انتظار ژنرال های سازنده

- معماری، ضرورتی انکار ناپذیر

- نما می تواند موجب افزایش 4 برابری عمر ساختمان شود

- آوار نرخ سود و رکود ساخت و ساز بر بازار اجاره

- صنعت آسانسورسازی ایران در طبقه مشکلان گیر کرده است

- دلایل افسارگسیختگی نرخ اجاره در بازار خفته مسکن

-باید نگاه جدیدی به مهندسی کشور شود

- حضور پیام ساختمان در نمایشگاه های تیرماه
انتهای خبر/پ
×