اطلاعیه شماره 6 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

اطلاعیه شماره 6 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران توسط برگزار کننده نمایشگاه به شرح زیر اعلام شد

اطلاعیه-شماره-6-هفدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-ساختمان-تهران
از مشارکت کنندگان محترم تقاضا می شود در صورت لزوم به منظور رسیدگی به وضعیت جانمایی طبق جدول ذیل به ستاد برگزاری مراجعه فرمایند.

ردیف

فضاهای نمایشگاه

ساعت پذیرش

تاریخ

روز

1

مشارکت کنندگان سالن های

8-9-10-11-12-13-14-15

9:30-13:00

1396/04/24

شنبه

2

مشارکت کنندگان سالن های

سری 25، 27، 5، 31، 44، 41

13:30 – 17:00

1396/04/24

شنبه

3

مشارکت کنندگان سالن های

38-38A-38B-35-18-20-21-22

9:30-13:00

1396/04/25

یکشنبه

4

مشارکت کنندگان فضاهای باز

13:30 – 17:00

1396/04/25

یکشنبه

5

متقاضیان جانمایی نشده یا در لیست انتظار

9:30-17:000

1396/04/28

چهارشنبه


موجب امتننان خواهد بود متقاضیان و مشارکت کنندگان به منظور دریافت پاسخ مناسب بدون سرگردانی و معطلی، بر اساس جدول زمانبدی فوق مراجعه فرمایند. ضمناً تأکید می گردد بر اساس مهلت تعیین شده در اطلاعیه بعدی، نسبت به پرداخت وجوه مربوطه اقدام لازم را مبذول فرمایند. در صورت سپری شدن موعد و عدم پرداخت وجوه ، این امر تلقی شده و مجری نمایشگاه مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری غرف به سایر متقاضیان واجد الشرایط یا متقاضیان در لیست انتظار اقدام نماید.
انتهای خبر/پ
×