ضمیمه ساخت و ساز سیصد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-نهمین-شماره-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در ساخت و ساز این شماره می خوانید:
* بررسی عملکرد بیست ساله نظام مهندسی
* اختیارات وزارتخ انه و شورای مرکزی مشخص شود
* تعمیر و نگهداری ساختمان؛ راهی برای اشتغال زایی
* ضرورت آموزش برای صدور خدمات فنی - مهندسیو مطالب خواندنی دیگر...
انتهای خبر/پ
×