ویژه نامه نمایشگاه آشپزخانه، حمام، سونا و کاشی سرامیک در شماره 308 پیام ساختمان منتشر شد

ویژه-نامه-نمایشگاه-آشپزخانه-حمام-سونا-و-کاشی-سرامیک-در-شماره-308-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این ویژه نامه می خوانید:


- شیشه های هوشمند

- هزینه های بازدارنده حضور در نمایشگاه

- در خانه ای بی آزبست زندگی می کنید؟

- سکوی چهارم جهان برای کاشی و سرامیک ایران

- ورود کاشی و سرامیک ایران به خانه های اروپایی

- بررسی وضعیت بازارهای خارجی کاشی و سرامیک ایران


- نکته هایی در طراحی آشپزخانه ایده آل- ویژگی های یک آشپزخانه خوب چیست


- جایگاه اقتصادی کاشی و سرامیک در صنعت
انتهای خبر/پ
×