بازدید امروز تا این لحظه 7686 بار

شرایط سند دار کردن ملکی که در رهن بانک است

اگر خریدار یک آپارتمان از اینکه این ملک در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد، می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند.

شرایط-سند-دار-کردن-ملکی-که-در-رهن-بانک-است

به گزارش پیام ساختمان، هر نوشته ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می شود.

 از این رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می گیرد؛ اما سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی مانند مأموران اداره مالیات، راهنمایی و رانندگی و ... در حدود صلاحیت شان و بر طبق قانون تنظیم شده باشد، رسمی است و اگر نوشته ای که سند نامیده می شود فاقد یکی از این اوصاف باشد، سند عادی نام دارد.

انتهای خبر/پ
×