ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت تلگرامی خود نوشت: هنوز روش کشورداری ما بر مبنای آزمون و خطاست، و نه حرفه ای گری و تخصص؛ داستان کوچک سازی دولت، من جمله ادغام وزارتخانه ها از موضوعاتی است که به دلیل نبود دانش لازم در درون دستگاه های مربوطه و کم توجهی به ضرورت بهره گیری از مشاورین خبره در درون سازمان، به بیراهه رفته است.

ادغام-یا-تفکیک-وزارت-راه-و-شهرسازی

به گزارش پیام ساختمان، ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها در هفته گذشته موضوع مورد بحث اکثر کارشناس های اقتصادی بود که تقریبا همگی بر کوچک شدن شرطی و افزایش رقابت پذیری و شفافیت دولت تاکید داشتند و این موضوع خبرنگار ما را بر  سر میز گفتگو با یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران و بهنام ملکی، اقتصاددان نشاند که جزئیات آن را می خوانید:


مشکل به مصیبت تبدیل نشود

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران در مورد ادغام وزارت راه و شهرسازی گفت: ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سال 1390 بر اساس برخی از تحلیل ها، بیشتر به علت لجبازی میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، معایب زیادی را به همراه داشت. فارغ از تفاوت های ماهوی حوزه مسکن و حمل ونقل، در 6 سال اخیر این وزارتخانه با دو وزیر اداره شده که تخصص هردوی آن ها حوزه مسکن بوده است. این مسئله تا حدی باعث قربانی شدن حوزه حمل ونقل شده و به علت حجم بالای مأموریت های این وزارتخانه، بر کارایی برنامه های این حوزه تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این با تقویت حوزه گردشگری در کشور و نیاز به تأسیس وزارت گردشگری، به نظر می رسد حوزه حمل ونقل باید با توجه ویژه و در قالب یک وزارتخانه مستقل در کشور فعال باشد که با ادغام صورت گرفته در سال 90 این مسئله ممکن نیست.

یلدا راهدار اظهار داشت: غیر کارشناسی بودن این ادغام زمانی روشن تر می شود که با مرور رویدادهای منجر به تأسیس این وزارتخانه ملاحظه می شود که بنا بود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این ادغام در کنار وزارت راه و مسکن حضورداشته باشد، که از این اقدام جلوگیری شد.

به گفته یلدا راهدار...

متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 305 پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×