دولت اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان را تصویب کرد

با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال 95حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

دولت-اخذ-مالیات-از-ساخت-و-فروش-ساختمان-را-تصویب-کرد
  با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال 95حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. هیئت دولت در جلسه امروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد.
دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.
 همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­ شود. این تصمیم شامل ساختمان­ هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی­ شود و ساختمان­ هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود. ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می گردد.
در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
همچنین بدهی های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می ­شود هیئت وزیران به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به قیمت اسمی تا سقف مبلغ 95هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد.
سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان 19هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین تا سقف 10هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه باشد، تعلق می گیرد.
انتهای خبر/پ
×