menu

ثبت آگهی رایگان

رئیس فراکسیون اصناف:

راه رونق اقتصادی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط است

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی هیچ گاه نسبت به نقش واحدهای صنفی کوچک در اقتصاد غافل نبوده و قوانین مرتبط در این زمینه به تصویب رسانده اما اما کار اجرا در دست دولت است.

راه-رونق-اقتصادی-حمایت-از-صنایع-کوچک-و-متوسط-است

به گزارش پیام ساختمان، شهباز حسن پور گفت: مجلس شورای اسلامی هیچ گاه نسبت به نقش واحدهای صنفی کوچک در اقتصاد غافل نبوده و قوانین مرتبط در این زمینه به تصویب رسانده اما  اما کار اجرا در دست دولت است.


مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه بسیاری از کشورها به این امر پی برده اند که واحدهای تولیدی کوچک نقش عمده ای در اقتصاد ملی ایفا می کنند و در برخی از این کشورها اقتصاد ملی بر پایه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بنا شده است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای تقویت واحدهای تولیدی کوچک و احیای بخش تولید تا جایی که توانسته آیین نامه ها و قوانینی که در ارتباط با این موضوع باشد را پیگیری و تصویب کرده اما کار اجرا در دست مجلس نیست و دولت باید اقدامات موثرتری را انجام دهد.

حسن پور افزود: با توجه به اهمیت نقش صنایع خرد در توسعه صنعتی، مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی سیاستگذاری و توسعه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در کشور سنگین تر شده و بدون تردید دولت باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد زمینه رشد تولید ملی را فراهم سازد.

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، سیاستگذاری‏ها در جهت حمایت هرچه بیشتر از صنایع کوچک است و بنگاههای کوچک به شدت مورد توجه قرار گرفته‏اند تا جایی که صنایع کوچک با سازماندهی بسیار قوی نقش مهمی در تحولات صنعتی و تکنولوژیک این کشورها ایفا می‏کنند.

وی با بیان اینکه احیای بخش تولید کشور ضروری است، افزود: مهم ترین اصل اقتصاد ایران تولید و حمایت جدی از تولیدات صادرات محور است که امسال باید در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد ضمن اینکه دولت ، مجلس و قوه قضاییه نیز باید حمایت های بیشتری را از سرمایه گذاری و تولید داخلی داشته باشند.

انتهای خبر/پیام ساختمان
×