افزایش سرمایه بانک مسکن به 10 هزار میلیارد تومان

هیات وزیران افزایش سرمایه بانک مسکن از 5 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان (از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی) را تصویب کرد.

افزایش-سرمایه-بانک-مسکن-به-10-هزار-میلیارد-تومان
  هیات وزیران افزایش سرمایه بانک مسکن از 5 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان (از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی) را تصویب کرد.
در متن مصوبه آمده است: هیات وزیران در جلسه 1396/02/31 به پیشنهاد شماره 116655190 مورخ 96/02/23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ردیف 7 جدول ماده 3 تصویب نامه شماره 167133/ت 53488هـ مورخ 1395/12/28 سرمایه بانک مسکن از 50 هزار میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال و جمع کل جدول از 242.5 هزار میلیارد ریال به 292.5 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
 این افزایش 5 هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی است که در قالب بودجه سال 95 به قانون تبدیل شده بود
انتهای خبر/پ
×