آینده مسکن روشن است

وام های مسکن اخیر در شهرستان ها مؤثرتر از کلان شهرها خواهد بود.

آینده-مسکن-روشن-است

به گزارش پیام ساختمان، شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تأمین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین موافقت کرد. به این ترتیب وام های مسکن به 100 میلیون تومان افزایش پیداکرده است. درباره افزایش تسهیلات مسکن و چشم انداز در رونق آن با محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با گفتگو کرده ایم که می خوانید:

تسهیلات مسکن افزایش پیداکرده و به 100 میلیون تومان رسیده است، چقدر این وام ها می تواند به رونق مسکن کمک کند؟

وام های مسکن را باید در دو بخش، یعنی در کلان شهر و شهرهای کوچک و شهرستان ها بررسی کرد. درواقع این وام ها در شهرستان ها واقعا مؤثر خواهد بود، اما در کلان شهرها با توجه به رشد قیمت و درواقع نوع قیمت آپارتمان و مسکنی که در کلان شهرها وجود دارد، واقعا رقم وام ها ناچیز است. به عبارتی رکود مسکن با این میزان وام تکان نخواهد خورد. اما در شهرهای کوچک حتما تغییراتی ایجاد خواهد شد و رشد خواهد داشت. اما این بستر برای رشدی که اواخر امسال یا اوایل سال 97 به وجود خواهد آمد باید آماده شود.

یکی از بخش های وابسته به مسکن، فولاد بوده است که در این مدت رشد داشته است، تأثیر رشد در این صنعت می تواند رشد مسکن را به همراه داشته باشد؟

درست است که فولاد رشد داشته است، اما در مسکن کمتر مشاهده شده است. آمارهای دیگری هم درباره پروانه های ساختمانی وجود دارد که وضعیت این بازار را تشریح می کند. در حیطه کاری ما، یعنی صنعت آسانسور به طور مستقیم با پروانه های ساختمانی در ارتباط است.

آمارها در این زمینه چه می گوید؟

در سال 95، حدود 37 هزار دستگاه در کل ایران به کاربرده شده است. اما در سال 94، این تعداد 45 هزار دستگاه و 93 حول وحوش 60 هزار دستگاه بود. به این ترتیب کاهش تعداد آپارتمان های نو، یعنی تعداد ساختمان های جدید کمتر شده است. معمولا هم بالای 90 درصد از ساختمان هایی که در ایران ساخته می شود، به آسانسور نیاز دارد. پس رشد مسکن پایین بوده است. اما شاید فولاد در راه سازی و صنایع استفاده شده است. فنری که در رابطه با مسکن فشرده شده است، نیاز به حرکت و جهشی دارد که گردش در تمام بازار مسکن را ایجاد کند. چراکه صنعت ساختمان جز معدود صنایعی است که چندوجهی است. درنهایت ما خیلی خوش بین هستیم که سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رخ دهد.

انتهای خبر/پ
×