نظرسنجی اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی

بهبود فضای کسب وکار مطالبه فعالان اقتصادی از دولت آینده

نظرسنجی از 2 هزار فعال اقتصادی نشان می دهد که 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند، بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.

بهبود-فضای-کسب-وکار-مطالبه-فعالان-اقتصادی-از-دولت-آینده

به گزارش پیام ساختمان، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند، دولت دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد. 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از 2 هزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان می دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می سازد.

این نظرسنجی نشان می دهد که 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.

همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی  و تامین اجتماعی را یکی از اولویت های اصلی دولت دوازدهم برشمرده اند.

21.85 درصد از صاحبان کسب و کار به موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده اند. 13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.

اتاق تهران تاکنون منشور خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده و همچنین نظرسنجی در مورد مطالبات واقعی بخش خصوصی را منتشر کرده است.

انتهای خبر/پ
×