مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز با پیام ساختمان

رشد 50 درصدی نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران از نظر کیفیت 50 درصد و از نظر تعداد مشارکت کنده 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

رشد-50-درصدی-نمایشگاه-صنعت-ساختمان-تبریز
به گزارش پیام ساختمان، مدیرعامل بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تبریز در مورد تسهیلاتی که نمایشگاه بین المللی تبریز در اختیار شرکت های دانش بنیان این شهر قرا داده است به خبرنگار ما، گفت: عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان ایران به شهر تبریز تعلق دارد و این در حالی است که پنج سال پس از اولین برگزاری آن، در تهران و دیگر شهرهای کشور اقدام به برگزاری نمایشگاههای صنعت ساختمان کردند، بنابراین نمایشگاه بین المللی ساختمان تبریز عنوان مرجع نمایشگاههای صنعت ساختمان را به خود اختصاص داده است. حبیب ماهوتی افزود: از برگزاری اولین نمایشگاه ساختمان تبریز تاکنون به تمام واحدها تسهیلات ارائه شده است، از نظر قیمت و درخواست های شرکتی و غرفه ای مخصوصا در زمینه برقراری ارتباط با صنعتگران و صادرکنندگان همیشه در کنار شرکتها بوده ایم. از لحاظ قیمت با شرکت های دانش بنیان در برخی مواقع رایگان و حتی برای آنها هزینه و وام نیز در نظر گرفته شده است تا برای تجاری سازی فناوری های دانشگاهی و رسیدن به مرحله تولید قدمی برداشته باشیم. از دیگر موارد می توان به دعوت از انبوه سازان کشور با هزینه نمایشگاه و ...اشاره کرد. او در مورد میزان رشد بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تبریز نسبت به سال گذشته خود اظهار داشت: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تبریز در حدود 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است اگر از نظر تعداد مشارکت کننده با افزایش مواجه شده ایم اما از نظر متراژ بسیاری از شرکتها به دلیل رکود بازار غرفه هایشان را کوچکتر از سال گذشته اختیار کرده اند و این در حالی است که اگر شرکتی غرفه خود را در سال گذشته با متراژ 120 متر مربع گرفته بود امسال غرفه خود را به 80 متر مربع تقلیل داده است. ماهوتی به کیفیت بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تبریز اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از لحاظ حضور واحدها، تکنیک ها، تولیدات و محصولات جدید چیزی در حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
انتهای خبر/پ
×