کدام آمار را باور کنیم؟ رشد 5درصد مرکز آمار یا 1.9 درصد بانک مرکزی؟

عدم وجود شاخص روشن در آمارهای اعلام شده از سوی نهاهای رسمی دولتی، موجب شده فعالان و سیاستگذاران اقتصادی، ملاک روشنی برای تصمیم گیری نداشته باشند.

کدام-آمار-را-باور-کنیم-رشد-5درصد-مرکز-آمار-یا-1-9-درصد-بانک-مرکزی

به گزارش پیام ساختمان، اخیراً مرکز آمار ایران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 برای 9 ماه نخست 1395 نسبت به 9 ماهه 1394 را معادل 7.2 درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش رشد بخش غیر نفتی حدود 5 درصد بوده است.

اما براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، که سال پایه را 1390 درنظر گرفته است، رشد تولید ناخالص داخلی، 11.6 و رشد بدون نفت تنها 1.9 اعلام شده است.

فارغ از اینکه اختلاف شدید در آمار نرخ رشد دو نهاد آماری سوال برانگیز است و باید از سوی مسئولان توضیح داده شود، نکته مهم اینکه کدامیک از این دو آمار باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. طبیعتاً سیاستگذاری رشد 11.6 با 7.2 متفاوت است. همچنین رشد بدون نفت با ارقام 5 و 1.9 سیاستگذاریهای کاملاً متفاوتی می طلبد.

*جدول رنگی مربوط به آمار مرکز آمار و جدول سیاه و سفید مربوط به آمار بانک مرکزی است.

انتهای خبر/پ
×