عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

زدوبند در ارائه استاندارد به بعضی مصالح ساختمانی بی کیفیت

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بی توجهی به استاندارد تولید مصالح ساختمانی عمر ساختمان ها را به شدت کاهش می دهد، گفت: متاسفانه برخی زد و بندها در ارائه استاندارد به بعضی از کالاها و خدمات معضل دیگری است که پیش روی صنعت ساختمان وجود دارد.

زدوبند-در-ارائه-استاندارد-به-بعضی-مصالح-ساختمانی-بی-کیفیت
  عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که بی توجهی به استاندارد تولید مصالح ساختمانی عمر ساختمان ها را به شدت کاهش می دهد، گفت: متاسفانه برخی زد و بندها در ارائه استاندارد به بعضی از کالاها و خدمات معضل دیگری است که پیش روی صنعت ساختمان وجود دارد. شهرام کوسه غراوی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی که منجر به غیر ایمن بودن ساختمان ها شده است،گفت: افزایش آمار ساختمان های نوساز فرسوده در سال های اخیر گواه روشنی از کیفیت پایین مصالح ساختمانی دارد. وی با بیان این که مصالح غیر استاندارد به علت ارزان بودن و کیفیت پایین به راحتی مورد استفاده برخی قرار می گیرد، افزود: استفاده از مصالح بی کیفیت و فاقد استاندارد موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان و ثروت ملی می شود. مصالح ساختمانی قبل از مصرف باید تمام آزمایش های لازم را از حیث استاندارد پشت سر بگذارد. کوسه غراوی ادامه داد: متاسفانه برخی زد و بندها در ارائه استاندارد به بعضی از کالاها و خدمات معضل دیگری است که پیش روی صنعت ساختمان وجود دارد. وی با بیان اینکه نظارت بر روند ساخت ساختمان های ایمن از مراحل تولید مصالح آن باید در دستورکار مسئولان باشد،گفت:متاسفانه بی توجهی به بحث مهم استاندارد در تولید مصالح ساختمانی،عمر ساختمان های نوساز را به شدت کاهش داده که این خطری برای کشور است. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از جمله مهمترین دلایل پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی کشور پایین بودن سطح فناوری تولید، عدم کنترل آن ها در حین تولید و پیش از ورود به بازار مصرف است. وی گفت: برای مقابله با فرسودگی ساختمان ها در کشور باید در ابتدا نظارت دقیقی بر روند ساخت و ایجاد مصالح ساختمانی صورت بگیرد.
انتهای خبر/پ
×