لاهوتی مطرح کرد،

اجرا نشدن سیاست های جدید مسکن عامل رفتار سلیقه ای بانک ها

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها و موسسات مالی دولتی به خصوص در حوزه زمین و مسکن را طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ممنوع دانست.

اجرا-نشدن-سیاست-های-جدید-مسکن-عامل-رفتار-سلیقه-ای-بانک-ها
  یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها و موسسات مالی دولتی به خصوص در حوزه زمین و مسکن را طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ممنوع دانست. مهرداد لاهوتی گفت: بانک ها طبق این قانون فقط اجازه دارند 40 درصد اموال و دارایی های خود را نگهداری کنند و 60 درصد بقیه را باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک ها باید به مرور انجام شود، این قید قانونگذار شامل املاک مصادره وام گیرندگانی که نتونسته اند بدهی خود را تسویه کنند و ملک شان توسط بانک ها مصادره شده است هم می شود. وی تاکید کرد: سرمایه گذاری و بنگاه داری، دیگر حق بانک ها نیست، بانک ها باید در خدمت تولید قرار بگیرند. نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تمرکز دولت در پایان بخشیدن به پروژه مسکن مهر و به اجرا در نیامدن سیاست های جدید دولت در حوزه مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم فقط به تکمیل مسکن مهر پرداخت و مسکن اجتماعی و حمایتی اعلام شده را به اجرا نگذاشت. به دلیل به اجرا در نیامدن سیاست های دولت در حوزه مسکن، بانک ها به صورت سلیقه ای عمل کردند به همین دلیل شاهد تداوم بی ثباتی در حوزه زمین و مسکن هستیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بانک ها باید در خدمت سازندگان مسکن باشند، گفت: بانک ها در مشارکت با انبوه سازان و سازندگان مسکن در جهت مسکن دار کردن مردم باشند و املاک مصادره شده را طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرف سه سال به فروش برسانند.
انتهای خبر/پ
×