مخالفت کمیسیون عمران با تفحص از شهرداری تهران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفت، اما تصمیم گیری نهایی دراین باره را موکول به نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی کرد.

مخالفت-کمیسیون-عمران-با-تفحص-از-شهرداری-تهران
  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفت، اما تصمیم گیری نهایی دراین باره را موکول به نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی کرد. صدیف بدری گفت: علت رای گیری تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در جلسه شب گذشته کمیسیون عمران، اصرار متقاضیان بر انجام تحقیق و تفحص بود. نماینده مردم اردبیل در مجلس از مخالفت 16 عضو از 21 عضو کمیسیون عمران با انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، گفت: مدارک و مستندات متقاضیان تحقیق و تفحص ارائه شد و گزارش نهایی کمیسیون عمران پس از جمع بندی نهایی به زودی به هیات رییسه مجلس ارسال می شود. وی توضیحات شهردار تهران و گزارش شهرداری تهران را دارای موارد قابل قبول برای مخالفت کمیسیون عمران با تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دانست.
انتهای خبر/پ
×