به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به کاردان ها؛

موذن، رییس سازمان نظام کاردانی تهران استعفاء کرد

مهدی موذن، رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به مشکلات و اشتغال کاردان ها طی نامه ای استعفای خود را تقدیم مدیر کل دفتر توسعه مهندسی کرد

موذن-رییس-سازمان-نظام-کاردانی-تهران-استعفا-کرد
مهدی موذن، رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به مشکلات و اشتغال کاردان ها طی نامه ای استعفای خود را تقدیم مدیر کل دفتر توسعه مهندسی کرد. متن نامه استعفای رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در ذیل می آید:
انتهای خبر/پ
×