16 شرط افتتاح حساب خارجی ها در ایران

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ضوابط افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی در ایران تسهیل و برخی موانع موجود برداشته شد.

16-شرط-افتتاح-حساب-خارجی-ها-در-ایران
به گزارش پیام ساختمان، با شرایط فراهم شده در پسابرجام به طور حتم ایجاد فضایی برای استفاده مناسب از موقعیت ایجاد شده به منظور اهداف اقتصادی مورد توجه خواهد بود. یکی از این موارد توسعه روابط سرمایه گذاری و گردشگری است.در حالی در ایجاد این روابط شرایط استفاده از امکانات بانکی و خدمات پولی به سرمایه گذاران و گردشگران خارجی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که اخیرا در این رابطه دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی از سوی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه نیمه دی ماه امسال شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.در دستورالعمل مورد تصویب اعضای شورا، 16 شرط برای افتتاح حساب تعیین شده است. بر این اساس افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم بوده و پروانه اقامت دارند، مجاز است. همچنین اشخاص حقیقی خارجی که مجوز اشتغال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارا هستند و اشخاص حقوقی خارجی مقیم می توانند در ایران افتتاح حساب ریالی انجام دهند.بانک ها می توانند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادر شده از سوی وزارت کشور و همچنین کارت خروجی مدت دار هستند، حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کنند.از سوی دیگر بانک ها مجاز هستند برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب کنند، اما به این شرط که حضور متقاضی در بانک انجام شده و گذرنامه معتبر ارائه شود.افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم نباید برای کسانی باشد که کمتر از 18 سال سن دارند. در مورد افراد کمتر از 18 سال افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر و یا جد پدری آنها مجاز است.همچنین اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم می توانند برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار اقدام کنند. باید در مورد این افراد یادآور شد که ارائه مدارکی حاکی از تشکیل ثبت و اساسنامه شخص که به تایید نمایندگی ایان در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیک ترین نمایندگی ایران به کشور آن رسیده باشد، الزامی است.  در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه حدود 100 میلیون تومان با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بلامانع است. این مبلغ البته هر سه سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمت های خرده فروشی به طور متناسب از سوی بانک مرکزی تغییر می کند.انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نیز دارای این شرط است که فقط به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر است و البته بانک مکلف است در زمان انتقال سپرده تمامی الزامات این دستورالعمل را به انتقال گیرنده اعمال کند.افتتاح حساب سپرده برای سفارتخانه ها به شرط تایید وزارت خارجه انجام شده و بانک در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان است، صرفا در همان حوزه نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام می کنند.در مورد زمان حساب های سپرده سرمایه گذاری اشخاص خارجی نیز باید گفت که در سررسید مربوطه تمدید می شوند مگر آنکه افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد.در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم اخذ گواهی معتبر خرید ارز، صادر شده از سوی بانک، قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز و قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی جزو شروط خواهد بود. در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد توجه است.بانک مرکزی تاکید دارد که تمامی مواردی که در رابطه با افتتاح حساب ریالی توسط اشخاص خارجی در این دستورالعمل ذکر نشده تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است و از زمان لازم الاجرا شدن تمامی ضوابط مغایر با آن منسوخ اعلام می شود.
انتهای خبر/پ
×