بانک مرکزی گرانی مسکن را تأیید کرد

بانک مرکزی اعلام کرد: متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران در دی ماه امسال 44,9 میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش داشته است.

بانک-مرکزی-گرانی-مسکن-را-تأیید-کرد
به گزارش پیام ساختمان، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دی ماه سال 1395، به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش را نشان می دهد. در دی ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد. حجم معاملات مسکن در دی ماه 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 749 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3,2 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 52.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 11,2 و 9.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 13و 1 ) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. تحولات قیمت مسکن در دی ماه 1395، متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.9 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.4و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 16.2 درصد) و کمتری رشد متوسط قیمت به منطقه 22 ( معادل 0.8 درصد) تعلق دارد. در دی ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل 101.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. در دی ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1395 در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ترتیب 134,2 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 43.6 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش نشان می دهد
انتهای خبر/پ
×