برگزاری پنجمین کنفرانس ملی بتن

پنجمین کنفرانس ملی بتن امروز، 15 مهرماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور اعضای انجمن بتن ایران و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

برگزاری-پنجمین-کنفرانس-ملی-بتن
پنجمین کنفرانس ملی بتن امروز، 15 مهرماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور اعضای انجمن بتن ایران و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در ابتدای این کنفرانس محسن تدین، با ابراز خرسندی از انتخاب دکتر شکرچی زاده به عنوان ریاست مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی گفت: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی را از این کنفرانس شاهد هستیم و حدود 330 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که بیش از 70 مقاله برای ارائه در همایش در نظر گرفته شده و حدود 125 مقاله هم برای چاپ پذیرفته شده است. دبیر علمی کنفرانس افزود: هر ساله استقبال از کنفرانس ملی بتن بیشتر می شود و به نظر می رسد تعیین یک روز برای برگزاری کنفرانس بتن انتظارات را برآورده نکند و شاید مجبور باشیم سال آینده کنفرانس را در دو روز برگزار کنیم. وی در پایان گفت: اگر کم و کاستی هایی وجود دارد به این دلیل است که امسال برای انجمن بتن سال انقباضی و صرفه جویی مالی است و امیدواریم کاستی ها را بر ما ببخشید. لازم به ذکر است یازدهمین همایش روز بتن سه شنبه، شانزدهم مهرماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور دکتر آخوندی برگزار می شود.
انتهای خبر/پ
×