بازدید امروز تا این لحظه 5733 بار

خبر خوش مالیاتی به متقاضیان وام بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 100میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ 300میلیون تومان نیازی به دریافت گواهی های مالیاتی ندارند.

خبر-خوش-مالیاتی-به-متقاضیان-وام-بانکی
به گزارش پیام ساختمان، سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بانک ها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر می کند. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزی از این پس اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ 100میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 300میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهی های مالیاتی نمی باشند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: پیش از این اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 50میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ 150میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بابیان اینکه به منظور رضایتمندی مودیان زمان صدور گواهی ماده 186 بسیار کاهش یافته است، گفت: هم اکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور این گواهی از طریق سامانه های الکترونیکی بین بانک ها و سازمان امور مالیاتی انجام می شود و ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف 15 روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند. وی با این توضیح که طبق آخرین آمار در سه ماهه فصل پاییز ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به طور میانگین ظرف مدت 4 روز به حدود 100 درصد استعلام های مربوط پاسخ داده اند، افزود: ما درصدد هستیم این مدت را همچنان کاهش دهیم. تقوی نژاد با اشاره به اینکه تاکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه ها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.
انتهای خبر/پ
×