بازدید امروز تا این لحظه 12929 بار

ضمیمه ساخت و ساز دویست و هشتاد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و هشتاد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-ساخت-و-ساز-دویست-و-هشتاد-و-نهمین-شماره-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در ساخت و ساز این شماره می خوانید:* جریمه متخلفان دردی از شهروندان دوا نمی کند* نتیجه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کانون سراسری انبوه سازان* نظارت بر ساختمان ها در زنجیره تسلسل* مسکن بعد از گذشت یک سال از برجام* سهم 500 متری دولت از مترو 96* افزایش تولید سیمان بدون بازار هدفو ده ها مطلب خواندنی دیگر...
انتهای خبر/پ
×