وجود 12 تا 13 میلیون جمعیت حاشیه نشین در کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور رشد غیرمنطقی پدیده حاشیه نشینی را در کنار فقر و بیکاری از مهم ترین تهدیدات حوزه آسیب های اجتماعی کشور دانست.

وجود-12-تا-13-میلیون-جمعیت-حاشیه-نشین-در-کشور
رئیس سازمان بهزیستی کشور رشد غیرمنطقی پدیده حاشیه نشینی را در کنار فقر و بیکاری از مهم ترین تهدیدات حوزه آسیب های اجتماعی کشور دانست.انوشیروان محسنی بندپی گفت: در بهزیستی با فرصت و تهدید روبه رو هستیم برای مثال رشد غیر منطقی پدیده حاشیه نشینی و بیکاری تهدید هستند.وی ادامه داد: شناساندن بهزیستی و معرفی جایگاه این سازمان در مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی از اهدافی بوده که از ابتدای حضور در این سازمان با جدیت دنبال شده است.محسنی گفت: 12 تا 13 میلیون جمعیت حاشیه نشین در کشور وجود دارد بنابراین ساماندهی و کنترل حاشیه نشینی یکی از اولویت ها و برنامه های بهزیستی است.رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این راستا برپایی پایگاه خدمات سلامت اجتماعی، ارائه یک وعده غذای گرم در حاشیه شهرها، پرداخت هزینه شهریه مهدهای کودک سه دهک پایین جامعه و سامانه کاهش آسیب و طلاق از جمله خدماتی است که به این جمعیت داده می شود و هم اکنون در شهر مشهد پیاده سازی شده است.
انتهای خبر/پ
×