دور دنیا در یک روز

از مجسمه آزادی تا برج ساعت بیگ بن، 50 نماد عظیم جهانی در کنار هم در یک پارک در چین گردهم آورده شده اند.

دور-دنیا-در-یک-روز
انتهای خبر/پ
×