دفتر سنتی گواهی امضا در دفاتر پایلوت حذف شد

از روز شنبه مورخ 95/10/18، دفتر سنتی گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی منتخب (پایلوت) حذف شد و گواهی امضاء در این دفاتر به صورت الکترونیک انجام می شود.

دفتر-سنتی-گواهی-امضا-در-دفاتر-پایلوت-حذف-شد
به گزارش پیام ساختمان، لازم به ذکر است در دفاتر پایلوت، دفتر گواهی امضاء دستنویس نیز تکمیل و از متقاضی گواهی امضاء، امضاء اخذ می شود. این اقدام در راستای طرح سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گرفته است.
انتهای خبر/پ
×