بازدید امروز تا این لحظه 6715 بار

خانه های غیرمجاز چینی ها در تهران

معاون گردشگری استان تهران از ارجاع پرونده خانه های غیرمجاز چینی ها به کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی برای تصمیم گیری نهایی و فوری خبر داد.

خانه-های-غیرمجاز-چینی-ها-در-تهران
به گزارش پیام ساختمان، این خانه ها در اصل اقامتگاه های کارگران و دانشجویان رشته های زبان فارسی چین است که در اختیار دیگر هموطنان شان قرار داده می شود، گردشگران و تاجران چینی که به ایران سفر می کنند و در خانه هایی که از هیچ مرکزی مجوز رسمی ندارند، اقامت می کنند. به گفته یکی از راهنمایان ایرانیِ چینی زبان، تا به حال 10 واحد از این خانه ها فقط در شهر تهران شناسایی شده است. در این میان خانه های دیگری هم شناسایی شده اند که ظاهرشان مسکونی، اما کاربری اصلی شان هتل است. اقامتگاه های غیرمجازی که توسط چینی های مقیم ایران و دور از چشم دیگران اداره می شود.
انتهای خبر/پ
×