حجم بارش های کشور به 51 میلی متر رسید

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم ریزش های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز به 51 میلی متر رسید.

حجم-بارش-های-کشور-به-51-میلی-متر-رسید
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم ریزش های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز به 51 میلی متر رسید. بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با 143 میلی متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 27 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله یک درصد کاهش داشته است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه 10 دی ماه)، به 51 میلی متر رسید. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت با 71 میلی متر، 28 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با 104 میلی متر، 51 درصد کاهش نشان می دهد. این گزارش می افزاید: بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با 143 میلی متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 27 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله یک درصد کاهش داشته است. بنابر این گزارش، کمترین میزان بارش نیز در حوضه های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی متر بارش ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته 96 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله، 95 درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان بارش ها در ایستگاه دیناسرا در استان مازندران با 766 میلی متر و کمترین میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار و هوشک سروان در سیستان و بلوچستان و جنت آباد جنگل در خراسان رضوی با صفر میلی متر به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است، حجم بارش اول مهر تا پایان 10 دی معادل 84 میلیارد و 49 میلیون مترمکعب است.
انتهای خبر/پ
×