دستور رئیس جمهوری برای پیگیری وضع بی خانمان ها

مرکز گرمخانه جهت اقامت و خوابگاه برای معتادان ساخته می شود.

دستور-رئیس-جمهوری-برای-پیگیری-وضع-بی-خانمان-ها
به گزارش پیام ساختمان، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم پس از بازدید از معتادان حرف هایی زد: «باید به این اتفاقی که در صحنه افکار عمومی جامعه افتاد به عنوان فرصتی مغتنم نگاه شود. جامعه ما در کنار نعمت های فراوان، دچار آسیب های اجتماعی نیز هست. وظیفه ما توجه به این آسیب ها و تلاش مضاعف برای حل آنهاست.»او با تأکید بر این که توجه افکار عمومی به آسیب اجتماعی معتادان بی خانمان می تواند فرصت مغتنمی برای بسیج همه امکانات جامعه اعم از دولت و ملت برای حل ریشه ای مسائل مربوطه باشد، ادامه داد: «رئیس جمهوری دستور خاص برای رسیدگی و گزارش نسبت به چگونگی تحقق تصمیماتی که در این راستا در طول سه سال گذشته گرفته شده، صادر کرده و گزارش هایی که امروز از سوی مسئولان ارایه شد، نشان می دهد در برخورد با مسأله اعتیاد گام های بلندی برداشته شده است.»او توجه جامعه فرهنگی و هنری کشور که از حساس ترین اقشار به شمار می روند نسبت به این موضوع را یک سرمایه بزرگ دانست: «باید از این فرصت استفاده و نیروها و موسسه های مردم نهاد را به این میدان جذب و هدایت کنیم. موضوع اعتیاد کمترین توجه موسسه ها و جامعه خیران را به خود اختصاص می دهد، چرا که اعتیاد در جامعه ما جرم شناسی شده است. از این رو، اعتیاد در عین حالی که به عنوان یک کاستی و ناتوانی است، درنهایت جرم هم هست و میزان کمی از توجه موسسه های خیریه و خیران را به خود معطوف می دارد.»به گفته نهاوندیان، اعتیاد زاییده و مولد بیکاری است: «آنچه در جامعه در بحث اعتیاد می بینیم، حاصل غفلت ها و بی توجهی در زمان خود بوده است.»نهاوندیان به بازدید از آرامستان نصیرآباد باغستان و شنیدن سخنان مردم این منطقه و جلسه ای که در راستای بررسی مسائل و مشکلات این بخش با مسئولان محلی انجام شد، اشاره کرد: «نتیجه بررسی های انجام شده و نظراتی که از سوی مردم ارایه شد، نشان می دهد که خواست مردم مقابله جدی با باندهای قاچاق مواد مخدر است که تصمیم های جدی در همین ارتباط اتخاذ و مقرر شد اقدامات خوبی که در این منطقه در گذشته انجام شده، به طور گسترده تر از سوی مسئولان انتظامی و قضائی دنبال شود.»به گفته او، منطقه شهریار نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر در حوزه رفع معضلات اجتماعی دارد.ساخت مرکز گرمخانه و مرکز اقامت و خوابگاه برای معتاداناو در حاشیه بازدید از قبرستان هم حرف هایی زد:«در جلسه ای که با مسوولان شهریار داشتیم، تصمیماتی برای ساخت مرکز گرمخانه و مرکز اقامت و خوابگاه برای معتادان گرفته شد. امیدواریم، در فاصله زمانی کمی این احداث صورت گیرد و این بازدید فرصتی بود برای رسیدگی به مسائل عمرانی اجتماعی این منطقه.ما در کنار شهر تهران، مساله حاشیه نشنی را در گذشته داشتیم، اما حالا تصمیمات خوبی گرفته شد و انشـاء الله اقدامات خوبی صورت می گرد. شهریار هم نیاز به سرمایه گذاری های بیشتری دارد.»
انتهای خبر/پ
×