پورابراهیمی با اعلام مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس:

نیازی به نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای تامین سرمایه و صندوق ها نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام مخالفت با نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای تامین سرمایه گفت: نیازی به اخذ مجوز این نوع شرکت ها از بانک مرکزی نیست.

نیازی-به-نظارت-بانک-مرکزی-بر-شرکتهای-تامین-سرمایه-و-صندوق-ها-نیست
به گزارش پیام ساختمان، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تحت نظارت قرار گرفتن صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه توسط بانک مرکزی از مخالفت کمیسیون اقتصادی با این بند خبر داد و گفت: بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص وظایف بانک مرکزی به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیق تر آن اقدام شود.وی ادامه داد: این بند به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیق تر اقدام شود.پورابراهیمی با بیان این که طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال 84، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، افزود: تصویب این بند و مواردی از این قبیل، منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پولی خواهد شد؛ بنابراین در همین راستا باید کار کارشناسی دقیق تری روی آن صورت گیرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری جلسه ای در مجلس در این خصوص با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و تصریح کرد: در حال پیگیری و اصلاح این قبیل موارد به منظور تصویب برنامه ای کامل و جامع هستیم.پورابراهیمی افزود: با توجه به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر این شرکتها، معتقدیم نیازی به اخذ مجوز شرکت های تامین سرمایه از بانک مرکزی نیست.
انتهای خبر/پ
×