مجریان پروژه های بزرگ عمرانی مجوز بگیرند

عضو کمیسیون عمران مجلس از مجریان پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی درخواست کرد تا قبل از عملیاتی کردن پروژه های خود از شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز بگیرند.

مجریان-پروژه-های-بزرگ-عمرانی-مجوز-بگیرند
عضو کمیسیون عمران مجلس از مجریان پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی درخواست کرد تا قبل از عملیاتی کردن پروژه های خود از شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز بگیرند. به گزارش پیام ساختمان، مجید کیان پور با اشاره به معضل پدیده شاندیز از عملکرد برخی مدیران و کارگزاران نظام انتقاد کرد و افزود: تأثیر نظارت دقیق بر پروژه های مدنظر و اخذ مجوزهای لازم، در بازدارندگی از تخلفات احتمالی بعدی غیرقابل انکار دانست. وی ابراز تاسف کرد: اجرای برخی پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی به دلیل بی توجهی مسئولان امر در رده های مختلف به معضلی جدی و مشکلی اساسی برای مردم مبدل شده است. پدیده شاندیز برجسته ترین این پروژه هاست که به دلیل فقدان مجوزهای قانونی دردسرهای زیادی را برای کارگزاران نظام و مردم به وجود آورده است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس، بررسی پیشنهادهای مربوط به سیاست های کلی شهرسازی، اظهار نظر درباره لوایح شهرسازی، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تصویب استانداردها و آیین نامه های شهرسازی را از مهمترین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری برشمرد و پیشنهاد داد: ضروری است این شورا به پروژه های بزرگ زیربنایی ورود کند. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: باید به این مسئله توجه ویژه داشت که کلیه پروژه های عمرانی پیوست های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به پیوست داشته باشند. توجه به این مهم نمایانگر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است البته این مهم محقق نمی شود مگر این که هر نهاد و دستگاهی به وظایف سازمانی خود به بهترین شکل عمل کند. رییس مجمع نمایندگان استان لرستان همچنین به مدیران رسانه ملی توصیه کرد تا از تبلیغ پروژه های مشابه پدیده شاندیز که فاقد مجوزهای قانونی لازم است به صورت جدی خودداری کنند تا در تخلف یا تخلفات احتمالی سهیم نشود و اعتماد عمومی را خدشه دار نکنند.
انتهای خبر/پ
×