نرخ نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شود

بانک مرکزی به 10 بانک تذکر کتبی داد

بانک مرکزی بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، به حدود 10 بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد.

بانک-مرکزی-به-10-بانک-تذکر-کتبی-داد
به گزارش پیام ساختمان، معاون نظارتی بانک مرکزی پیرامون نظام بانکی اظهارداشت: هدف اصلی از نظارت حفظ سلامت نظام بانکی و ثبات مالی در شبکه بانکی با مدیریت ریسک درون بانک ها است. فرشاد حیدری افزود: این مدل آخرین مدل نظارتی در مراکز و مجامع علمی جهان است ازاین رو نظارت بر ریسک درون بانک ازجمله ریسک نقدینگی، سرمایه گذاری و عملیاتی مسئله اساسی است. حیدری تصریح کرد: در راستای این نظارت بر اساس آیین نامه هایی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود بر اساس اصول حاکمیت شرکتی باید به بانک ها اجازه داد در چارچوب قوانین و مقررات بتوانند در درون بانک اعمال حاکمیت کنند. وی خاطرنشان کرد: آنچه در ذهن مردم از نظارت بانکی متبادر می شود به طور عمده به عملکرد تسهیلات دهی خرد بانک ها برمی گردد و شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم نتوانسته پاسخگوی نیاز تمام مردم باشد ازاین رو در این بخش با نارضایتی مردم مواجه هستیم. معاون سیف تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جدی، قاطع و سخت گیرانه است که نمونه آن در کنترل هایی که امسال در مجامع بانک ها صورت گرفت، مشهود است. وی گفت: اکثر اعتراضات در نظارت بانک مرکزی به نرخ سود بانکی مربوط است از این رو رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر در کشور مبنای علمی ندارد، بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد. حیدری افزود: با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، شاهد کاهش بیشتر نرخ ها خواهیم بود به نحوی که تعادل در هیچ بخشی از بازار نیز به هم نخورد. معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ نرخ 18 درصد سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک ها در سراسر کشور در این حوزه، آغاز شد. وی اعلام کرد: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود 10 بانک جهت رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد و دستورات اصلاحی لازم را نیز به آن ها ابلاغ کرد. حیدری ادامه داد: بازرسین بانک مرکزی نیز موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار دادند تا اصلاحات لازم در مورد نرخ اعلامی به عمل آید. وی در ادامه با اشاره به اینکه، بانک ها از محل سود سپرده 15 درصد و تسهیلات 18 درصد می توانند 3 درصد حق الوکاله دریافت کنند، اظهارداشت: بانک های تجاری سیاست گذار پولی نیستند، لذا تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار صورت می گیرد. حیدری یادآور شد: روزانه ده ها شعبه بانکی مورد نظارت و رسیدگی قرار می گیرد و در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بلوکه کردن بخشی از وجه تسهیلات تخلف محسوب می شود ازاین رو بانک های متخلف نیز توبیخ می شوند. وی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک ها را روند مناسبی ندانست و گفت: این روند آثار تورمی بالایی دارد و همچنین جرائم و تخلفات بانکی در هیات انتظامی بانک ها مورد رسیدگی قرار می گیرد. حیدری با اشاره به نظارت بانک مرکزی به صورتهای مالی بانک ها در سال جاری اظهارداشت: نظارت بانک مرکزی به این روند بسیار سخت گیرانه اجرا شد ازاین رو مجامع عمومی بانک ها با 3، 4 ماه تأخیر انجام شد. وی با بیان اینکه صورت های مالی را شفاف کرده ایم، ادامه داد: بانک های تجاری صورت های مالی خود را منتشر کرده اند. معاون نظارت بانک گفت: بانک مرکزی به دنبال حفظ حقوق سپرده گذاران است ازاین رو 330 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده و 650 هزار نفر در نوبت دریافت هستند. وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: در 7 ماه گذشته 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است. بانک ها 70 هزار میلیارد تومان سرمایه دارند به طوری که از این رقم 40 درصد می تواند برای امور شرکت داری و غیره صرف شود.
انتهای خبر/پ
×