دویست و هشتاد و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

دویست-و-هشتاد-و-پنجمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:- دغدغه امنیت معاملات ملکی- اقتصاد کشور به سمت رونق در حرکت است- افزایش 10 تا 15 میلیون تومانی آورده متقاضیان پردیس-شباهت های مسکن اجتماعی و مسکن مهر و چند ابهام- برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 درباره اراضی و باغات کنو مطالب خواندنی دیگر.....
انتهای خبر/پ
×