نگوئیم بحران آب بگوئیم تنگنای آب

مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد با بیان اینکه اگر بخش آب در مواردی مثل فرهنگ سازی،عدم جذب سرمایه گذاری و ناتوانی در تنظیم مصرف آب مشکل دارد به مساله مدیریت باز می گردد گفت: واژه بحران آب را قبول ندارم.

نگوئیم-بحران-آب-بگوئیم-تنگنای-آب
مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد با بیان اینکه اگر بخش آب در مواردی مثل فرهنگ سازی،عدم جذب سرمایه گذاری و ناتوانی در تنظیم مصرف آب مشکل دارد به مساله مدیریت باز می گردد گفت: واژه بحران آب را قبول ندارم. به گزارش پیام ساختمان به نقل از فارس، رضا اردکانیان در پاسخ به این سؤال که چند درصد بحران آب کشور را مربوط به مدیریت آب می دانید، گفت: اگر بخواهیم به موضوع کم آبی بپردازیم هم باید کار علمی و فرهنگی و هم سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام دهیم. شما به بنده بگویید کجای دنیا تا به حال این چند اقدام که همگی اقتضای آرامش برای فرایند زمانبر دارد، در یک شرایط بحرانی انجام گیرد. در شرایط بحرانی کار علمی عمیق نمی توان انجام داد وی افزود: شرایط بحرانی اقتضائات خود را دارد. در شرایط بحرانی کار علمی عمیق نمی شود انجام داد. در شرایط بحرانی سرمایه های بزرگ را نمی شود جذب و جلب کرد و در این شرایط بحرانی کار فرهنگی مستمر نمی توان انجام داد. پس بنده به عنوان کارشناس به هیچ وجه به خود اجازه نمی دهم که لغت بحران را به کار ببرم، اینکه در کشور مشکل کمبود آب داریم تردیدی نیست چرا که این مشکل جدیدی نیست. اردکانیان گفت:بنده حدود 15 تا 20 سال پیش وقتی مرکز بین المللی قنات را در شهر یزد زیر پوشش یونسکو تأسیس کردم در همان دوره به این سؤال پاسخ دادم که چرا میان تمام انتخاب ها به این موضوع پرداخته ایم برای اینکه هم به خود و هم به دیگران این یادآوری را انجام دهیم که وقتی می گوییم 3 هزار سال پیش ایرانی ها فناوری و تکنولوژی قنات را ایجاد کردند و به کشورهای دیگر منتقل کردند بگوییم که موضوع کم آبی یک موضوع چند هزار ساله است و ما با این موضوع به دنیا می آییم و با این موضوع هم بزرگ می شویم و با این موضوع از دنیا می رویم. مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد ادامه داد: از طرفی باید اذعان کنیم که وقتی بزرگان و اجداد ما توانسته اند بر موضوع کم آبی غلبه کنند، ما هم باید و هم می توانیم بر این موضوع کم آبی غلبه کنیم. وی اضافه کرد: لذا اگر در ادبیات ما بتوانیم لغت مناسب تری برای آب پیدا کنیم و اگر بگوییم این یک تنگنا است بهتر است، پس باید به نوعی از این تنگنا عبور کنیم. ما باید مصارف خود را که تنها معطوف به شرب و صنعت نیست مدیریت کنیم. باید به سمت مدیریت مصرف آب حرکت کنیم اردکانیان ادامه داد:اینکه فشار را روی منابع جدید بگذاریم و فکری و اقدامی برای مصارف خود انجام ندهیم به مشکل خواهیم خورد و چنانچه برای بخش عمده مصرف آب که در تمام دنیا بخش کشاورزی است فکری نکنیم (70 درصد مصرف آب شیرین دنیا در بخش کشاورزی صورت می گیرد و در کشورهای کم آب و نیمه خشک 80 تا 95 درصد این مهم را به خود اختصاص داده اند) مشکل حل نخواهد شد پس ما باید به سمت مدیریت مصرف آب حرکت کنیم. وی افزود:لذا بنده اگر حق انتخاب داشتم لغت بحران آب را استفاده نمی کردم بلکه این یک تنگنایی است که باید از آن عبور کنیم، همانطور که اجداد ما از آن عبور کردند و ما نیز باید با کار علمی و فرهنگی و اقتصادی به این مسأله بپردازیم. اردکانیان گفت: موضوعی که پشت سر این موارد است این است که وقتی می گوییم مسأله آب یک مسأله همگانی است و فقط منحصر به یک دستگاه و فقط منحصر به دولت و مصرف کننده نیست مدیریت آب هم یک مدیریت همگانی است و اگر ما اشکالی در بخش مدیریت می بینیم با این تعریف از مدیریت باید اشکال را در جامعه وسیعی ببینیم که بخشی از آن هم قطعاً مدیر آب است. وی افزود: اگر در بخش اطلاع رسانی ضعیف هستیم و اگر در بخش فرهنگ سازی ضعیف هستیم این هم یک عرصه مدیریتی است. اگر نتوانستیم سرمایه های زیادی را در بخش آب جذب و جلب کنیم این هم موضوع مدیریتی است و اگر نتوانستیم مصرف آب را تنظیم کنیم این هم یک مسأله مدیریتی است. به چیت چیان در اتاق فکر آب وزارت نیرو مشاوره می دهم مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد در پاسخ به این سؤال که آیا به وزیر نیرو در بخش آب مشاوره می دهد؟ گفت: بنده از همه مشاوره می گیرم چون در دانشگاه سازمان ملل دست یاری به سوی تمام تجربه ها دراز می کنیم،البته چیت چیان وزیر نیرو از دوستان قدیم ما بوده و هستند و آخرین باری که با وزیر نیرو در ساعت 6 صبح جلسه داشتم به چند روز پیش بازمی گردد که در ساختمان وزارت نیرو در اتاق فکر آب وزارت نیرو بود. اردکانیان با اشاره به اینکه ایران در صحنه جغرافیایی یکی از منحصر به فردترین شرایط را دارد و سرمایه گذاری بر روی آب سرمایه گذاری ضروری و مقرون به صرفه است، گفت: حدود 80 درصد فاضلاب تولیدی در دنیا تصفیه نمی شود و این یک منبع بزرگ آبی است و دیر یا زود بیشتر کشورها به این سمت خواهند آمد. در منطقه نیز اگر ایران الان شروع کند که این اتفاق را شتاب دهیم می توانیم یک بازار کار برای متخصصان در منطقه ایجاد کنیم. وی افزود: وقتی 80 درصد فاضلاب تولیدی دنیا رها می شود و تصفیه برای استفاده مجدد قرار نمی گیرد این یک خطر بزرگ برای منابع آبی است و نزدیک 20 میلیون هکتار از کشاورزی در دنیا با فاضلاب تصفیه شده آبیاری می شود و اینکه این آبیاری، آبیاری سالمی است مورد بحث است. وی تاکید کرد: تکنیک هایی که می تواند فاضلاب را به نحوی تصفیه کند که وقتی با آب فاضلاب تصفیه شده کشاورزی صورت می گیرد محصولی که به دست می آید محصول مطمئنی باشد، هدف ما است و درصدد هستیم که این انتقال دانش صورت گیرد.
انتهای خبر/پ
×