ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-هفتاد-و-نهمین-شماره-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره از تاسیسات می خوانید: باور کنید اینجا 15 کیلومتری تهران است بی توجهی به امنیت پیمانکاران برون مرزی کاهش عجیب آمار بارش های کشور یک گام نزدیک تر تا واردات آب کاهش 10 هزار میلیارد تومانی بدهی های صنعت برق تولید انرژی با راه رفتن روی کفپوش چوبی
انتهای خبر/پ
×