رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه خبر داد

قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تسویه بدهی دولت به بانک ها گفت: 45 هزار میلیارد تومان به قدرت وام دهی بانک ها افزوده می شود.

قدرت-وام-دهی-بانک-ها-افزایش-می-یابد
به گزارش پیام ساختمان، امیر باقری درباره خبر تسویه بدهی 290 هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده است. وی با اشاره به اینکه این قانون که اجازه می دهد بدهی ها را تهاتر کنیم به دولت ابلاغ شده است و می تواند اجرا شود، افزود: بر اساس آنچه ابلاغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا 29 هزار میلیارد تومان اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند. باقری ادامه داد: اگر این اجازه اجرا شود با تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی حساب آنها شفاف می شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلاتی جدید بیشتر خواهد شد. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار آن حدود 16 هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت نزد بانک ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از آن طرف سرمایه دولت نزد بانک ها افزایش می یابد و این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را افزایش می دهد. باقری افزود: بنابراین با این اقدامات، 45 هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود. وی گفت: این ظرفیت قانونی به دولت ابلاغ شد و دولت با تدوین آئین نامه ای از این ظرفیت استفاده خواهد کرد. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت مصوبه مجلس را اجرا کرده است، گفت: هیچ دولتی حاضر نیست ارزش پول ملی را کاهش دهد. باقری افزود: در شرایطی فعلی دولت باید برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بدهی خود را تسویه کند. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: باید تلاش کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند خوب کار کنند و مشکل تأمین مالی نداشته باشند. باقری افزود: در این هفته اعداد و ارقام را نهایی و آیین نامه را تصویب و سپس برنامه دقیق اجرایی را اعلام می کنیم.
انتهای خبر/پ
×