ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و هفتمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و هفتمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-هفتاد-و-هفتمین-شماره-هفته-نامه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره از تاسیسات می خوانید: میانبر رونق تاسیسات از نمایشگاه بین المللی خطر نابودی 80درصد منابع آبی تا 20 سال آینده زنگنه فرمان دوم گرانی را صادر کرد هزینه خشک شدن دریاچه برابر به هزینه احیاء
انتهای خبر/پ
×