بانک مرکزی برگزاری مجمع وتجارت را شرطی کرد

بانک مرکزی در آستانه برگزاری مجمع عادی سالیانه عملکرد12 ماهه منتهی به پایان اسفند ماه 94 بانک تجارت برگزاری این مجمع را منوط به اعمال برخی ذخایر و ثبت های اصلاحی حسابداری دانست.

بانک-مرکزی-برگزاری-مجمع-وتجارت-را-شرطی-کرد
به گزارش پیام ساختمان به نقل ازآنلاینبورس، بر اساس این دستورالعمل برگزاری مجمع عادی سالیانه بانک تجارت با رعایت 7 بند ذیل بلامانع است:1-اعمال ثبت حسابداری اصلاحی در رابطه با برگشت حداقل مبلغ 12 هزار و 106 میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر دین شناسایی شده در خصوص مطالبات از دولت، در صورت عدم اخذ تاییدیه کتبی از مراجع ذی صلاح و تائید حسابرس مستقل و بازرس قانونی تا قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه آن بانک در این خصوص.2-اعمال ثبت حسابداری اصلاحی در رابطه با برگشت حداقل مبلغ 14 هزار و 643 میلیارد ریال از سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت موضوع فروش شرکت های مولد نیروگاهی تجارت فارس و معادن فاریاب و ملک موسوم به مجتمع تجاری میلاد نور بندر عباس.3-اعمال ثبت اصلاحی لازم حداقل به مبلغ 3 هزار و 538 میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.4-با عنایت به عدم احتساب ذخیره کافی برای محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان ، اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ یک هزار و 709 میلیارد ریال بابت کسری ذخیره مذکور.5-اعمال ثبت های اصلاحی لازم در رابطه با احتساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در اوراق سریع المعامله به مبلغ 4 هزار و 212 میلیارد ریال.6-اطلاع رسانی موراد مذکور در این نتامه از طریق درج در سامانه کدال و همچنین قرائت و تشریح آثار اصلاحات فوق در مجمع عادی سالیانه بانک.7-درج آثار ثبت های اصلاحی فوق در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه آن بانک.مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پایان نامه خود از هیات مدیره بانک تجارت درخواست کرده پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه این بانک یک نسخه از صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 آن بانک به همراه تصویر صورتجلسه مجمع و خلاصه تکالیف و تصمیمات مجمع مذکور به این مدیریت کل ارسال شود.
انتهای خبر/پ
×