به دستور بانک مرکزی،

نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کرد و جدول

با دستور بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارائه خدمات بانکی در برخی موارد تغییر کرد، حداکثر این کارمزدها به 50 هزار تومان نیز می رسد.

نرخ-کارمزد-خدمات-بانکی-تغییر-کرد-و-جدول
به گزارش پیام ساختمان، در حالی کارمزد به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی بانک ها دردنیا به شمار می رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک ها از این محل به کمتر از پنج درصد می رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه گری تامین می شود که خود آسیب های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه های خود از محل واسطه گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.این در حالی است که اطلاعات دریافتی نشان می دهد بانک مرکزی طی بخشنامه ای در یازدهم مهرماه امسال به شبکه بانکی اعلام کرده که تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانت نامه ها، حواله ها، صندوق های اجاره ای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب ها تغییر کرده است و بانک ها باید براساس بخشنامه جدید عمل کند. از این رو کارمزدهای بانکی از 15 مهرماه امسال با نرخ های جدید در بانک ها اعمال شده است. البته این تغییر کارمزد شامل خدمات خودپردازها نشده و در این بخش ثابت باقی مانده است.در این بخشنامه ابلاغی به بانک ها می توان به نرخ کارمزد در چک های بانکی، رمزدار و همچنین وصول چک به عنوان مهمترین تغییرات اشاره کرد.در دستورالعمل جدید، کارمزد ضمانت هایشرکت در مناقصه و مزایده و سایر ضمانت نامه ها برخلاف رویه قبلی بانک مرکزی یکسان تعیین شده است، همچنین از این پس کارمزد ضمانت نامه ها با یک ضریب ثابت محاسبه خواهد شد.از سویی دیگر نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانت نامه های دارای وثایق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانت نامه و براساس بالاترین سهم وثایق و در صورت برابری سهم آن طبق بالاترین ریسک های احتمالی برای وثایق محاسبه می شود.بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از 15 مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی بر اساس جدول زیر اعمال می شود. نوع وثیقه در مقابل موارد زیر حداکثر مبلغ کارمزد 100 درصد وجه نقد مقطوع 500 هزار ریال سپرده مدت دار ریالی 0.05 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال سپرده مدت دار ارزی 0.05 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال طلا 0.075 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال ضمانت نامه های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق های تخصیص شده براساس قانون 0.05 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال ضمانت نامه های بانک های خارجی معتبر 0.075 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال ضمانت نامه های بانک های خارجی معتبر 0.075 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال اوراق بهادار بدون ریسک 0.05 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال سهام پذیرفته شده در بورس یک درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال اموال غیرمنقول سهل البیع یک درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال سایر اموال غیرمنقول 1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال توثیق سند کشتی و هواپیمای دارای بیمه نامه 1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال سفته معتبر 2.2درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال رسید انبارهای عمومی دو درصد مبلغ در سال حداقل 500 هزار ریال تمدید و تجدید ضمانت نامه ها کارمزد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانت نامه در زمان تمدید حداقل 500 هزار ریال تقلیل ضمانت نامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و بازگشت داده می شود ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و بازگشت داده می شود صدور المثنی ضمانت نامه های بانکی مقطوع حداقل 500 هزار ریال صدور چک بانکی هر فقره 50 هزار ریال صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری هر فقره 50 هزار ریال صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله، حداکثر 150 هزار ریال ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره 30 هزار ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد اعلام منع پرداخت چک های بانکی، بین بانکی مفقودی مقطوع 400 هزار ریال صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره 50 هزار ریال صدور المثنی چک بانکی هر فقره 50 هزار ریال ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره 10 هزار ریال صندوق اجاره ای (اجاره بهای سالانه، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم 100 ریال همچنین ودیعه اجاره بها هشت برابر مبلغ آن حداقل مبلغ 400 هزار تومان هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفل ها و کلیدها + 100 هزار ریال
انتهای خبر/پ
×