ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و هفتاد و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-هفتاد-و-پنجمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره از تاسیسات می خوانید: احیای تشکل ها؛ حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی بحران آب به شورای امنیت ملی کشیده شد امتیاز ویژه برای نیروگاه های بادی شل رسما به صنعت نفت ایران بازگشت شناور شدن تعرفه های برق صنعتی تا پایان سال
انتهای خبر/پ
×