مصوبه هیات وزیران زیر ذره بین معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران

افزایش غیرفنی تعرفه و حقوق ورودی کالاها

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با بررسی مصوبه شماره 70673/ت 53334ه مورخ 13 شهریور ماه 95 هیات وزیران که منجر به افزایش متوسط تعرفه های وارداتی شده است، این اقدام را مخالف رویه معمول برای تسهیل روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی برشمرده است.

افزایش-غیرفنی-تعرفه-و-حقوق-ورودی-کالاها
به گزارش پیام ساختمان به نقل از کارشناسان معاونت بررسی های اتاق تهران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه های جداول کتاب مقررات صادرات و واردات تغییر کرده است. این اتفاق به دنبال مصوبه اخیر هیات وزیران رخ داده و بررسی ها نشان می دهد که دولت، بدون اغماض دست به تغییرات گسترده در جداول تعرفه ای زده است.معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشان می دهد که در این تغییر و تحول، حقوق ورودی 551 تعرفه هشت رقمی، بین 5 تا 50 واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در 255 ردیف تعرفه که مشمول افزایش نرخ شده اند برابر آمار گمرک، در پنج ماه نخست سال جاری هیچ وارداتی صورت نگرفته است.این بررسی نشان می دهد که واردات کالاهای مربوط به 68 ردیف تعرفه هشت رقمی موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهاد کشاورزی شده است. جالب توجه این که در حالی واردات کالاهای مربوط به 56 ردیف از این تعرفه ها که اکنون منوط به اخذ موافقت قبلی از این وزارتخانه شد، طی پنج ماه ابتدای امسال هیچ وارداتی برای این اقلام گزارش نشده است.گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران گویای این موضوع است که دستاورد حاصل از اعمال تغییرات بندهای مزبور بر تعرفه ها، در افزایش بی مورد متوسط تعرفه های وارداتی و تشدید برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات خلاصه شده است. حال آنکه با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، انتظار می رود علاوه بر به روزرسانی و ارتقا نظام تجاری کشور، در حوزه واردات مبانی و ضوابط تغییر تعرفه ها با رویکرد علمی و منطقی تنظیم شده و مورد بهره برداری قرار گیرد و یک رویکرد جامع نگر در تنظیم سیاست های تعرفه ای اعمال شود.
انتهای خبر/پ
×